העיתונאי אמנון אברמוביץ’ קורא להגן על אריאל שרון מהחקירות נגדו ולשמור עליו «כמו אתרוג», כדי שיוכל לבצע את ההתנתקות מגוש קטיף. אחד מרגעי השפל של התקשורת הישראלית

MyIsrael