רדיפות היהודים

********

ואחמד טיבי צוחק ומרגיש חופשי