שיחה עם ד»ר אורי מילשטיין: «מצורפת סריקה של קטע מכתבה ב»מעריב» מאתמול ובה עדות להתמוטטות הנפשית של הרמטכ»ל יצחק רבין. העדות היא של עורך שבועון «במחנה» של צה»ל דאז יצחק לבני. זה גם מבסס את הממצאים שאליהם הגעתי במחקריי על רבין». כולל שער מספר 4 מהספר.

(16/01/12) שאול כהן

מצורפת סריקה של קטע מכתבה ב»מעריב» מאתמול ובה עדות להתמוטטות הנפשית של הרמטכ»ל יצחק רבין. העדות היא של  עורך שבועון «במחנה» של צה»ל דאז יצחק לבני. זה גם מבסס את הממצאים שאליהם הגעתי במחקריי על רבין ופרסמתי בספרי וגם את הערכתי על  הצביעות של כל האליטות בישראל ובייחוד באקדמיה ובצה»ל שהחרימו אותי על שחקרתי את הפרשה ופרסמתי אותה.

רבים מהם ידעו על כך, בוודאי שיצחק לבני עצמו  ידע. לימים הוא היה מנכ»ל רשות השידור. גם חברי המטכ»ל ידעו ואחרים בצמרת צה»ל והם הגנו על רבין בחירוף נפש והסתירו את המידע בגלל אינטרסים אישיים.  אלה אנשים שהובילו את ישראל מאז ועד היום.

 

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=19571&forum=scoops1&viewmode=threaded