בעקבות נאום זה פוטר היום שלמה מעוז מתפקידו ככלכלן הראשי של אקסלנס. יש שמסכימים איתו ויש שחולקים עליו, אבל לפטר אותו בגלל הנאום הזה? לאן הגענו?