הדרת נשים? אנו מתנגדים באופן מוחלט לכל כפיה. מתנגדים לכפיה דתית ומתנגדים לכפיה חילונית. הכפיה המשמעותית ביותר כיום בחברה הישראלית היא האופנסיווה המתמשכת נגד כל מה שמריח זהות יהודית — בין אם באחיזה בארץ ישראל, בין אם במתקפה על ערכי המשפחה ובין אם במסע השמצת החרדים באמצעות ההפחדה בפני הדרת נשים כביכול. מוטב לכולנו לסנן את זעקות השבר התקשורתיות – אין לאנשי התקשורת, נציגי תרבות הזבל שאין מבזה נשים יותר ממנה, מה ללמד איש בנושא כיבוד נשים. במקום שיש בעיה צריך כמובן להתמודד איתה באופן ענייני ולהילחם מלחמת חורמה במי שפוגע בנשים. אולם אין לכך כל קשר לגל העכור הפוקד אותנו לאחרונה.( משה פייגלין )

«Сегрегация женщин ? Мы категорически против всякого принуждения. Против религиозного и против секулярного. Самым серьёзным принуждением сегодня в израильском обществе является продолжительное наступление против всего, что хоть немного отдает еврейством — против владения Землей Израиля, против семейных ценностей и против ультраортодоксов (посредством запугивания сегрегацией, якобы, женщин ). Истерику СМИ надо правильно воспринимать: у журналистов, — этих представителей помойки, называемой ими «культурой», в рамках которой женщины подвергаются беспрецидентным унижениям, — нет у этих журналистов никакого права никого учить уважать женщин. Там, где есть проблемы, следует принять действенные меры против тех, кто обижает женщин, однако эти проблемы никак не связаны с развязанной сейчас истерией в СМИ.»

( Моше Фейглин )

בית שמש במבט שלישי