בין שאתה בעד ובין שאתה נגד, לפחות תראה במה מדובר!  
 

כי את זה לא תראה בתקשורת. «תזכה» לראות את זה בחומר ההיסטורי
שיטפל בשאלה «איך ישראלים חיסלו את המדינה של עצמם»

ניצן אור

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=18430&forum=scoops1&viewmode=threaded