רעיה ירון דוברת מחסום ווטש מחבקת את אם
אחד מרוצחי משפ’ פוגל, בהוודע מעצר הבן

Раая Ярон, пресс-секретарь «Makhsom Watch» , обнимается с матерью одного из убийц семьи Фогель.
Фото сделано после ареста убийц.

חלק מרשימת הבוגדים במדינת ישראל שמכרו נפשם לשטן השופך את דם אזרחי ישראל וטימאו בשנאתם הבזויה את מגילת העצמאות של מדינתנו

«נזכור» ולא נסלח — יזכרו לדיראון עולם לדורות בהסטוריה של מדינת ישראל

http://Rotter.net