מדוע צריכים להביא נבוט לכל מו»מ במזרח התיכון? מה ההשלכות של תוכנית הגרעין האיראנית? ואיך קשור הפער החברתי לביטחון לאומי? המשנה לראש הממשלה והשר לנושאים אסטרטגים משה (בוגי) יעלון מציג את עיקרי היעדים והאתגרים בתחום הביטחון הלאומי שעומדים בפני מדינת ישראל בסמינר של המרכז לחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה.
משתתפים
השר משה (בוגי) יעלון