Israeli Idol 8,

Студия 20,21

Диана Гольби ( דיאנה גולבי – עד מתי אלוהי ) >>>

Зоар Аргов:


Оад Шрагаи ( אוהד שרגאי – זה הזמן לסלוח ) >>>

Йоав Ицхак:


Адар Гольд ( אדר גולד – כבר עברו השנים ) >>>

Зоар Аргов:


Идан Амеди ( עידן עמדי – אל תשליכני לעת זיקנה ) >>>

Авиу Медина и Йеорам Гаон:


Ор Гилади ( אור גלעדי- ואני קורא לך ) >>>

Эяль Голан:


Идан Амеди ( עידן עמדי – אייכה ) >>>

Ор Колинберг:


Оад Шрагаи ( אוהד שרגאי – ברחוב הנשמות הטהורות ) >>>

Натан Коэн: