Israeli Idol 8,

Студия 16, 17

Идан Амеди (עידן עמדי) >>>


Сарит Хадад:


Оад Шрагаи ( אוהד שרגאי  ) >>>


Сарит Хадад:


Ор Гилади ( אור גלעדי ) >>>


Сарит Хадад:


Диана Гольби ( דיאנה גולבי – לא דיברנו עוד על אהבה )>>>


Гиди Гов и Офра Хаза:


Оад Шрагаи ( אוהד שרגאי – מקום אחר )>>>


Шломи Саренга:


Ор Гилади ( אור גלעדי – תגידו לה ) >>>


Дуду Аарон:


Идан Амеди  ( עידן עמדי – אהבה בת עשרים ) >>>


Жак Брель:


Мааян Букрис ( מעיין בוקריס – בלדה לאישה ) >>>


Нурит Гальрон: