סרט על חפירות בעיר דוד

http://www.antiquities.org.il/IRD_movie_heb.asp