מוזיאון הטרקטורים בעיו ורד מרכז אוסף של טרקטורים משנות השלושים עד חמישים שהוחזרו למצב עבודה על ידי מתנדבים שאוהבים טרקטורים

Реклама