את זה חייבים לראות ולהפנים. יש לדעת את פרצופו של האוייב.
דרך אגב, העיתונאי נראה עלוב. מין שיחות חברים שכאלה…
לא מאמינים לעתונאים כאלה, אבל עצם העובדה שזה בא מערוץ 2 — דבר מעודד.