Левые активисты пытались осквернить поминальную церемонию ветеранов 71-го десантного батальона в Иерусалиме.

…מרדכי ברנר, אשר הגיע לאזור לרגל יום ירושלים, נקלע במקרה למקום. «האנשים היו בהלם, הגיעו אנשי הגדוד, קרובי הנופלים ופתאום מפגינים מולם אנשים חסרי רגישות», סיפר ל-ynet, «הם טוענים שזה לא היה מכוון? אלו שטויות. הם הגיעו כשהטקס התחיל וגם התפזרו אחריו, מה מנע מהם להסתלק עד סיום הטקס? שיפגינו אחרי»…

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3889111,00.html