Potential Hezbollah offensive includes chemically armed SCUD missiles with a 450 km range, preemptive strikes on air fields, and a wave of tunnel attacks that cross from Lebanon into Israel.

צוללת רוסית פרקה בנמל לבנוני נשק כימי ומסכות גז אירנים

זהו רק אחד מעיקרי דבריו של גנרל אמריקאי בדימוס,פאול ואלאלי,בראיון לתחנת טלויזיה בלוס אנג’לס.
כשנשאל הגנרל האמריקאי מה המקורות עליו הוא מסתמך הוא אומר שאלו ידיעות שהגיעו לאמריקאים מביירות.

הראיון רצוף בידיעות ראשוניות מדהימות בחשיבותם.
עוד מוסיף הגנרל כי עפ»י ידיעות שהגיעו לארה»ב אירן מתכננת מכה מקדימה נגד מכה מקדימה ישראלית שיכלול גם נשק לא קונבנציונלי.לא הככונה לנשק גרעיני כי אם לראשי חץ מכילי גז שיורכבו על הטילים הכבדים הנמצאים כבר בידי החיזבאללה ואשר נתקבלו מאירן דרך סוריה.טווח הטילים בעלי ראשי קרב המכילים חל»כ הינו כ-450 ק»מ או במילים אחרות מכסה כ-90 אחוז מהישוב היהודי החי בציון.
בקשר לטילי הסקאד הסורים הוא מציין שחלק מטילים אלו הועברו לאתרי שיגור בדרום לבנון ויש בידו אף תמונות של אתרים אלו.
הוא מדבר גם על תעלות רבות שנחפרו מדרום לבנון לתוך שטח ישראל שדרכם יועברו אלפי לוחמי חיזבאללה,גברים ונשים,לצפון ישראל למטרות הפחדה והטלת מהומה בתוך ישראל.
יש לארה»ב תמונות שצולמו מהקרקע של אתרי השיגור אליהם הובאו טילי הסקאד הסורים.
חלוקת מסכות הגז לאזרחים הם חלק מההערכה הישראלית שיעשה שימוש בנשק כימי בעימות אפשרי עם החיזבאללה.
(NZIV from Rotter.net)

TO THE WHOLE STORY >>>>>>>

Реклама