Гиора Фейдман. Фильм к 70-летию выдающегося кларнетиста. 1-й канал ИТВ.

הבית היהודי: הצינור של הנשמה

בסרט קטע מוסיקה ושירים אותם מבצע פיידמן, מפגשים עם בני נוער במסגרת כיתות אומן לנגני כלייזמר, מפגש עם נגני נשמה ערבים בכפר יאסיף, מופע ביד ושם ומופע שנערך לכבוד יום הולדתו ה-70 של פיידמן — מחייה מוסיקת הכלייזמרים.смотреть >>>

Передача об легендарном канторе ЦАХАЛа Арье Брауне. 1-й канал ИТВ.

תכנית מיוחדת לזכרו של סא″ל אריה בראון שהיה במשך שנים רבות החזן הראשי לצה″ל וקולו הרועם הרטיט לבבות.

Эзер Вейцман и Арье Браун

смотреть >>>