«הערכות המצב» האיראניות, שנועדו לשרת את מטרותיה של טהרן, נופלות על אוזן קשבת בדמשק ובביירות. הן מתאימות לאורח החשיבה המזרח-תיכוני הרואה מזימה (במיוחד ישראלית) מאחורי כל פינה, וכשאיראן מזהירה מפני כוונה ישראלית לנקום את «תבוסתה» זה נראה בהחלט הגיוני, לא רק להנהגות בדמשק ובביירות אלא גם לעמיהן
 

  

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3881815,00.html