לא בכל יום מאפשרים גופי המודיעין בישראל — השב»כ, המוסד ואמ»ן — הצצה לחלק מהיכולות הטכנולוגיות שלהם. כשזה קורה, אי אפשר להתעלם מהיצירתיות והדמיון המפותח

«Игрушки» >>>

Спецназ на учениях >>>

Помощь от ВВС >>>