מלחמת יום כיפור-הגיוס למילואים ביום פרוץ המלחמה

האמת מאחורי ניצחון מלחמת יום הכיפורים