:בן דרור ימיני

הסתירה המדהימה הזאת — בין ישראל האמיתית, לבין התדמית של ישראל בעולם — היא הרבה יותר ממדאיגה. זה בדיוק הפער בין היהודי בשנות השלושים, כ«מסוכן לאנושות», לבין היהודי האמיתי. לא שישראל צריכה להיות פטורה מביקורת. הרי ישראל מעניקה לעולם גם הצדקות לביקורת. אלא שעדיין אנחנו מצויים במצב של פער מדהים בין ישראל האמיתית, התוססת, החוקרת, המפתחת, התורמת לאנושות, לבין ישראל שמשתקפת מפרסומים עיתונאיים ואקדמיים  

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/096/409.html

Реклама