כי הרבת טובות אלי
כי הגדלת חסדך עלי
מה אשיב לך והכל שלך
לך שמים אף ארץ לך
ואנחנו עמך וצאנך
וחפצים לעשות רצונך

В ешиве «Мерказ а-Рав»(?)


«Лелув»-«Слоним»-«Толдот Авраам-Ицхак» («Тиш» Пурим 2010)

Авраам Фрид

«Тиш»(«Лелув»)

«Тиш»(«Бэлза»)

Реклама