כך, בדיוק, תיראה ההתקפה הישראלית על מתקני הגרעין של איראן

המרכז ללימודים אסטרטגיים בוושינגטון מפרסם את התסריט המלא: 90 מטוסי תקיפה של חיל האוויר ייצאו לגבול טורקיה-סוריה בגיבוי כל מטוסי התדלוק של צה»ל, ימשיכו דרך צפון עיראק, ויטילו על מתקני הגרעין באיראן פצצות במשקל שניים ורבע טון; לחלופין, תשגר ישראל 42 טילי יריחו, ובלבד שיוכלו לפגוע במטרות בדיוק מרבי. אם יותקף גם הכור בבושהר אלפים מתושבי המפרץ ימותו מקרינה, ומאות-אלפים יחלו בסרטן. עיתוי אפשרי: עוד השנה. תגובה אפשרית: גלי מחבלים מתאבדים ומתקפת טילים על ישראל

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1085501